Moduuli 4: Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa

Hankkeen koulutukset ovat päättyneet. Kiitos kaikille osallistujille!

Moduuli 4: Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa

Sisältö:

  • Pedagoginen johtaminen ja aikuisen kohtaaminen oppijana
  • Rehtori opistonsa henkilöstön ja opiskelijoiden valmentajana

Toteutus:

  • Ennen lähitapaamista: video ja case-harjoitus
  • Lähitapaamisessa: ennakko-casen analysointi vertaisryhmissä. Pedagogisen johtamisen teoriaa ja käytäntöä opiston arjessa. Kehittyvä rehtorin työ: missä ollaan nyt ja missä on vielä kehityttävä, mm. vertaiskeskusteluin ja DiSC WOL-johtajuusanalyysin profiiliin peilaten. Ohjeistus kehittämistehtävän tekemiseen niille, jotka eivät osallistu kaikkiin moduuleihin.
  • Lähitapaamisen jälkeen: käytännön kokeilut omassa opistossa. Suunnitelma oman kehittyvän rehtorin työn loppuun viemiseksi ja kehittämistehtävän viimeistely. Kehittämistehtävän palautus ja valmentajan palaute virtuaalisessa ympäristössä. Virtuaaliset harjoitukset ja vertaisryhmäpalautteet.

Toteutuspaikka oli Helsinki.