Moduuli 3: Kansalaisopiston johtaminen ja asemointi suhteessa sivistyskuntaan

Hankkeen koulutukset ovat päättyneet. Kiitos kaikille osallistujille!

Moduuli 3: Kansalaisopiston johtaminen ja asemointi suhteessa sivistyskuntaan

Sisältö:

  • Management ja leadership kansalaisopiston kontekstissa. Uusimmat ja ajankohtaiset johtajuusmenetelmät. Sivistyskunnan vaikutus kansalaisopiston johtamiseen ja miten kansalaisopisto voi vastata kunnan tarpeisiin. Kansalaisopiston uudet tehtävät ja yhteistyö sidosryhmien kanssa

Toteutus:

  • Ennen lähitapaamista: video ja artikkeli tai orientoiva verkkoluento tai pohdinta
  • Lähitapaamisessa: johtamisteoriat ja johtajuusmenetelmät käytännönläheisesti. Kansalaisopiston asemointi/osaamisen tuotteistamisen johtaminen, case-esimerkit. Rehtorin työ kehittyvän kansalaisopiston kontekstissa mm. vertaiskeskusteluin ja DiSC WOL-johtajuusanalyysin profiiliin peilaten. Ohjeistus kehittämistehtävän tekemiseen niille, jotka eivät osallistu kaikkiin moduuleihin.
  • Lähitapaamisen jälkeen: käytännön kokeilut omassa johtamisessa sekä oman opiston palveluvalikoiman analysointi ja kehityssuunnitelma, vertaissparraukset virtuaalisissa ryhmissä

Toteutuspaikka oli Oulu.