Moduuli 2: Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen kansalaisopiston arjessa

Hankkeen koulutukset ovat päättyneet. Kiitos kaikille osallistujille!

Moduuli 2: Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen kansalaisopiston arjessa

Sisältö:

  • Henkilöstön hyvinvoinnin johtamisen näkökulmat ja turvallisuuden johtaminen kansalaisopistossa; käytännön näkökulmat ja caset

Toteutus:

  • Ennen lähitapaamista: video ja artikkeli tai orientoiva verkkoluento
  • Lähitapaamisessa: henkilöstön hyvinvoinnin johtamisen näkökulmat monipuolisesti ja turvallisuuden johtaminen (teoria ja caset) sekä soveltaminen erityisesti kansalaisopiston arjessa. Rehtorin työ hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtamisen näkökulmasta mm. vertaiskeskusteluin ja DiSC WOL-johtajuusanalyysin profiileihin peilaten. Ohjeistus kehittämistehtävän tekemiseen niille, jotka eivät osallistu kaikkiin moduuleihin.
  • Lähitapaamisen jälkeen: oman opiston riskianalyysi turvallisuusjohtamisen näkökulmasta ja käytännön kokeilu hyvinvoinnin johtamiseen liittyen, vertaissparraukset virtuaalisissa ryhmissä

Toteutuspaikka oli Tampere.