Moduuli 1: Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittyvä rehtorin työ

Hankkeen koulutukset ovat päättyneet. Kiitos kaikille osallistujille!

Moduuli 1: Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittyvä rehtorin työ

Sisältö:

  • DiSC WOL-johtajuusanalyysi, orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittämistehtävät
  • Oman rehtorin työn analysointi ja kehittämistarve (mm. kehitys- ja kokeilukulttuuri, ketteryys, nopea reagointi)

Toteutus:

  • Ennen lähitapaamista: DiSC WOL-johtajuusanalyysiin vastaaminen virtuaalisesti, pohdinta oman rehtorin työn kehittämistarpeista ja työn haasteellisuudesta
  • Lähitapaamisessa: orientaatio ja kehittymisohjelman rakenne, tavoitteiden määrittäminen, DiSC WOL-johtajuusanalyysin tulosten purku, kehittymissuunnitelmat, ryhmäkeskustelut
  • Lähitapaamisen jälkeen: vertaissparraukset virtuaalisissa ryhmissä, käytännön kokeilut, oma kehittämistehtävä

Toteutuspaikka oli Helsinki.